Tjänster

Tjänsterna som NovArk AB erbjuder kan delas i tre kategorier.

Användarvänligt dokumentstöd för planering och förvaltning.
• Utveckling och sammanställning av digitalt dokumentstöd för förvaltning och planering.
• Presentationer som tryckta dokument och för skärmvisning.
• Digitala kartor, förteckningar och ritningar för förvaltning och underhåll.

Byggnadsprojektering från skisser till arbetsritningar.
• Nybyggnad, Ombyggnad, Fysisk planering
• Bostäder, Kontor, Industri
• Villor, Sommarstugor, Friggebodar.

Illustrationer
• Perspektivbilder
• Digitala 3-D modeller av byggnader och inredningar.
• Renderade bilder